”Philosophy of Regeneration” kan översättas med ”Filosofin om kroppens egna förnyelsekraft”.

Kineserna har under årtusendens lopp samlat denna kunskap. De närmar sig hälsobegreppet med vetskapen om att vår kropp har de nödvändiga redskapen som krävs för att upprätthålla och förnya sig själv.

Denna filosofi av helhetstänkande är fundamentet för alla Sunrider®-produkter.

Sunrider®-produkterna är således utformade för att stödja kroppens egna funktioner med ett balanserat spektrum av koncentrerad näring.

Med kinesiska begrepp kallas detta:
Yin = In (näringsge) och Yang = Ut (rengöra).

Exempel på produkter för Yin är NuPlus® och Vitashake®

Exempel på produkter för Yang är Calli® och Fortune Delight®

Enligt traditionell kinesisk kunskap handlar det även om att balansera oss enligt de fem elementen:
Denna kunskap som finns är mycket omfattande och detaljerad. Vi behöver dock inte lära oss den om vi inte vill, för SUNRIDER® gör det jobbet åt oss! De har en mycket stabil grund för sin kunskap, ägarna är experterna - och har bl.a. genom att de tillverkar allt själva i egna fabriker, en kraftfull förmåga att ta fram produkter som hela tiden är balanserade.

Det kan dock vara intressant att förstå grunderna:
Yin - yang tänkandet talar om att vi behöver balans mellan t.ex manligt - kvinnligt, mörker - ljus, värme - kyla, ute - inne, aktivitet - vila, osv. Många gånger när vi får problem i våra liv beror det på att vi har för mycket av den ena komponenten och för lite av den andra!
De fem elementen motsvaras i våra kroppar av:

Eld = Endokrina systemet (hormonsystemet bl.a.)
Jord = Matsmältningen
Metall = Andningen
Vatten = Cirkulationssystemet (blod och lymfa bl.a.)
Trä = Immunförsvaret
Exempel på produkt är Quinary®.
SUNRIDER®-produkterna näringsger på olika sätt alla fem systemen i kroppen och är alla balanserade enligt yin-yang. OBS! De är mat-örter som näringsger och strävar efter att bygga och bibehålla hälsa och således inga örtmediciner mot sjukdomar.